UVPSK Inbjuder härmed till Östsvenska Mästerskapen i Militär snabbmatch

 

Datum/Plats: Lördag 12 (C & B) & Söndag 13 (A & R) maj 2018 / Eggeby, Upplands Väsby.
Starttider: Skjutlag: 1) kl 08:00  2) kl 10:30  3) kl 13:00  4) kl 15:30
Ankomstanmälan senast 15 min innan start. Upprop vid skjutplats 5 minuter innan start.
Omfattning: Enligt SPSF’s bestämmelser.
Klasser: A, B och R-vapen i klasserna 1,2 och 3.

C-vapen i klasserna 1, 2, 3, Dam 1, 2, 3, Vet Y, Vet Ä och Juniorer.

Vapen: Endast av SPSF godkända vapen i vapengrupperna A, B, C och R.

Vapenkontroll skall genomföras senast 15 minuter innan start.

Ammunitionskontroll genom stickprov kommer att genomföras i vpg A.

Deltagare: Skyttar tillhörande SPSF-anslutna föreningar i Östra regionen, kretsarna A, C, D, E, I, U, W och X.

Pistolskyttekortet eller intyg om godkänt prov krävs för deltagande.

Anmälan:

 

Föranmälan senast 27 april på UVPSK hemsida för ÖSM:

http://osm.uvpsk.se

Lag ska vara tillsatt innan första skjutlag startar.

Anmälnings-

avgift:

Individuellt, 150 kr/start och 150 kr/lag.

Inbetalas på UVPSK pg 16 45 61-3 i samband med anmälan.

Ange Namn och Klubb. Inbetalda startavgifter återbetalas ej.

Efteranmälan: På tävlingsdagen i mån av plats, 200 kr per start. Pistolskyttekort eller intyg om godkänt prov ska då kunna uppvisas.
Priser: ÖSM-medaljer till de tre främsta i varje vapengrupp individuellt och lag.
Penningpriser till bästa fjärdedel i varje vapengrupp som skickas till respektive förening.
Servering: Kommer att finnas i klubbstugan.
Vägvisning: Avfart nr 176 på E 4 vid trafikplats Glädjen i Upplands Väsby, sväng åt öster i rondellen, därefter vänster och åk i riktning mot Rosersberg, efter ca 2 km, sväng av till höger mot Almunge vid trafikljuset, efter ca 800 m sväng till höger innan avsmalning i vägen, följ vägen rakt fram och efter ett backkrön, sväng till vänster, fortsätt rakt fram på grusvägen 500 m och du är framme. GPS: Decimalgrader: N 59,54161 E 17,94683, Grader: Minuter: Sekunder: N 59º 32′ 29″ E 17º 56′ 48″ http://goo.gl/fDmTZS
Tävlingsledare: Magnus Malmlund
Övrigt: I och med anmälan godkänner skytten publicering av start och resultatlistor med namn och klubbtillhörighet på internet. Start och resultatlista kommer att publiceras på UVPSK hemsida: http://osm.uvpsk.se samt via e-post till kretsarna.

För upplysning angående anmälning och övriga frågor kontakta: anmalan@uvpsk.se.