Laganmälan

Önskar ni anmäla lag till start så fyll i bifogat dokument och maila in till anmalan@uvpsk.se. Ni kan justera eller anmäla lag innan första starten respektive tävlingsdag.

Anmälan lag ÖSM Milsnabb 2018

Är det så att ni inte kan eller vill använda er av webbanmälan så kan ni också maila in till anmalan@uvpsk.se – se till att inte glömma skicka med all information som krävs av webanmälan.